Liban
Deelnemen op:
Wil u ons laatste nieuws ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

Peterschap

Hoe kan u peter of meter worden van een Libanees kind?

Hoe verloopt een peterschap?
U bezorgt de ingevulde en ondertekende “permanente betalingsopdracht” aan uw bank en u neemt contact met ons op via tel. 02/526.05.95. Zodra wij uw eerste betaling hebben ontvangen, bent u officieel peter of meter van uw beschermeling in Beiroet. Voor de toewijzing van de peterschappen houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen (jongen/meisje, lagere school /middelbare school, …) en sturen u een fiche met informatie over uw petekind.

Wat kost een peterschap?
Dat komt op € 35,- per maand, dus € 420,- voor een volledig jaar. U ontvangt voor dat bedrag een fiscaal attest waardoor u een interessant fiscaal voordeel geniet.

Hoe houd ik contact met mijn petekind ?
U stuurt uw brief naar het kantoor van de Stem van de Libanese Vrouw, Victor Rauterstraat 31 - 1070 Brussel, met vermelding van de naam van uw petekind. Onze vrijwilligers sturen uw brieven door naar onze medewerksters in Beiroet, die de brief bezorgen aan uw petekind. U kunt zonder probleem met uw petekind corresponderen in het Frans en vanaf het middelbaar onderwijs leren de meeste kinderen ook Engels.

Wat mag ik van mijn petekind verwachten ?
U ontvangt regelmatig een brief en/of een foto. Een keer per jaar krijgt u ook het schoolrapport van uw petekind.

Wat gebeurt er met mijn giften?
Al uw giften worden integraal aangewend voor uw petekind. Met uw maandelijkse giften betalen onze vriendinnen in Libanon rechtstreeks de schoolkosten aan de school. Ook de occasionele giften (bijkomende cadeaus, bijvoorbeeld) worden integraal aan het kind bezorgd.

Hebt u nog vragen?
Neem contact op met ons op het nr. 02/526.05.95.