Liban
Deelnemen op:

Getuigenis Zuster Zahia Frangié

Getuigenis Zuster Zahia Frangié , Broumana

Broumana, 4 november 2015
 
Geachte mevrouw, Beste meter,

Al decennialang vangt het huis Sint-Vincentius a Paulo, in Broumana (Libanon), kinderen en families in grote nood op.

Dit jaar hebben we ons ontfermd over 85 kinderen die in het huis verblijven, de internaatleerlingen, en ook over 400 leerlingen op school. Veel van de internen hebben jammer genoeg hun ouders verloren. Anderen leven in grote ellende en hebben ondersteuning nodig. Ze hebben bijna geen kledij. Er is een gebrek aan maaltijden en ook een goede opleiding ontbreekt. Samen met ons zorgt u ervoor dat deze kinderen aangemoedigd worden om hun moeilijkheden te overwinnen.

Thuis en op school gaat het goed. De kinderen worden goed opgevolgd. Hun vooruitgang op school, hun sociale inzet, hun spelvaardigheid en hun voeding worden nauwlettend in het oog gehouden. We proberen hen te laten genieten van een rechtvaardigere wereld, een wereld waar ze van dromen.
We willen u van harte danken omdat u de meter wilt worden van Léonie. Ze lijdt zwaar onder het afscheid van haar ouders. Maar dankzij uw engagement zal Léonie een goede opleiding volgen waardoor ze zonder twijfel een mooie toekomst zal opbouwen.

Dat God u moge beschermen opdat u hoop blijft schenken aan al deze arme, benadeelde kinderen die vechten tegen de miserie.

Uit naam van het hele team in dit huis, en namens de gezinnen en onze leerlingen, zijn we u van harte dankbaar voor de aandacht die u aan ons schenkt. Wij nemen u op in onze gebeden.

Zuster Zahia Frangié